https://www.krasnesteny.sk/

ODTOKOVÁ RÚRA VYCHÁDZAJÚCA ZO STENY

PRVÉ 3D SKÚSENOSTI S MAĽBOU V INTERIÉRI


 OPTICKÁ MAĽBA ROK 2006 


VYCHÁDZAJÚCA  ZO STENY

Analógová Fotografia

https://www.krasnesteny.sk/