info@krasnesteny.sk

Logo
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
  • Vraví sa, že človek je krátko po narodení úplne dokonalý. Toto tvrdenie v skutočnosti hovorí o frekvencii našej vibrácie. Krátko po narodení sa totiž najviac zhodujeme s tým, akí sme v našej najhlbšej podstate.  No neskôr, ako rastieme a dospievame, učíme sa, že niečo je nesprávne a niečo zasa správne. To sú zároveň prvé chvíle, keď začíname mať o sebe pochybnosti.  A práve vtedy sa začíname odchyľovať od toho, kým sme naozaj len preto, aby sme spĺňali iluzórne štandardy často koordiovaný najbližšími a očakávaní spoločnosti tohto sveta. To všetko by samozrejme bolo v poriadku, no len do okamihu, keď začneme zabúdať na to, kto naozaj sme. Keď robíme nejakú činnosť to čo MILUJEME s čistou láskou tak spätne vytvárame frekvenciu našej vibrácie, táto činnosť vychádza zo samotnej podstaty našej duše – toto je zdrojom našej prirodzenej frekvencie, je zdrojom lásky, svojho prirodzeného stavu...Vtedy začneme harmonizovať s vesmírom...
Image
Image